code hindi Information technologyCareer blogs Courses info Digital Marketing About

URL kya hota hai?

URL URL ye aap use karte ho, sunte bhi ho kaafi baar lekin actual mein ye hota kya hai? Samajhte hai is blog mein.

URL ka full form to waise hota hai "Uniform Resource Locator." URL ek web address hota hai jo internet par kisi bhi resource ko locate karne aur access karne ke liye istemal hota hai. URL ek unique identifier hota hai jo web pages, images, videos, files, ya kisi bhi online resource ko point karta hai.

Ek URL generally ye components shamil karta hai:

1. Protocol : Yeh bataata hai ki kis tarah ki communication ko istemal karna hoga, jaise HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ya HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol). URL ke shuruwaat mein aapne http aur https ye dekhe honge.

2. Domain Name : Yeh batata hai ki kis server ya web host se resource retrieve karna hai. Domain name www.example.com jaisa hota hai.

3. Port (Agar Zaroorat Hai) : Kuch URLs ek specific port par resource provide karte hain, lekin aksar yeh optional hota hai. Default port HTTP ke liye 80 aur HTTPS ke liye 443 hota hai.

4. Path : Path resource ka specific location ya address hota hai server par. For example, `/articles/page1.html`.

5. Query String (Agar Zaroorat Hai) : Query string, URL mein parameters ko transmit karne ke liye istemal hota hai. Ismein key-value pairs hote hain, jaise `?id=12345&type=article`.

6. Fragment Identifier (Agar Zaroorat Hai) : Fragment identifier page ke kisi specific section ko point kar sakta hai, jaise `#section2`.

Ek URL ka example:

https://www.example.com:8080/articles/page1.html?id=12345&type=article#section2

Is URL mein:

- Protocol: HTTPS
- Domain Name: www.example.com
- Port: 8080
- Path: /articles/page1.html
- Query String: id=12345&type=article
- Fragment Identifier: section2

URLs internet par navigation aur resource access karne ke liye fundamental hote hain, aur aap inka istemal web browsers, email clients, file downloaders, aur various other internet applications mein dekhte hain.

Server kya hota hai

Integrated Development Environment (IDE) kya hai